Gedragscode

Om de sfeer binnen onze vereniging gezellig en positief te houden, vragen we aan onze leden & bezoekers zich te houden aan de volgende huisregels.


1. Algemeen:

1.1 We respecteren de regels van onze sporten.
1.2 We behandelen de tegenstander altijd gelijkwaardig en met respect.
1.3 Geweld, intimidatie, pesten en discriminatie zijn niet toegestaan.
1.4 ls vrijwilligers, waarderen we de tijd en moeite van elkaar altijd.
1.5 Handel nooit op een wijze die de naam van onze sport en S.V. Wassenaar kan schaden.
1.6 Wed niet op eigen wedstrijden of wedstrijden waar je belang bij kunt hebben.
1.7 Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens.
1.8 Maak integriteit bespreekbaar.


2. Spelers
We verwachten dat alle jeugd en senioren spelers de Respect The Game, Gedragscode Sporters KNBSB, te allen tijde volgen. 

De speler:
2.1 Is open
2.2 Toont respect
2.3 Respecteert afspraken
2.4 Gaat netjes om met de omgeving
2.5 Blijft van anderen af
2.6 Houdt zich aan de regels
2.7 Tast niemand in zijn waarde aan
2.8 Discrimineert niet
2.9 Is eerlijk en sportief
2.10 Meldt overtredingen van deze gedragscode

2.11 Drinkt na afloop van het sporten alcohol met mate en drink niet wanneer je met de auto bent


3. Trainers/coaches en begeleiders
We verwachten dat alle jeugd en senioren trainers en coaches de Respect The Game, Gedragscode Trainers, Coaches en Begeleiders KNBSB, te allen tijde volgen. 

De trainer/coach en begeleider:
3.1 Zorgt voor een veilige omgeving
3.2 Kent en handelt naar de regels en richtlijnen
3.3 Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies
3.4 Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet
3.5 Respecteert het privéleven van de sporter
3.6 Tast niemand in zijn waarde aan
3.7 Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht
3.8 Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport
3.9 Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport
3.10 Ziet toe op naleving van regels en normen
3.11 Is open en alert op waarschuwingssignalen
3.12 Is voorzichtig
3.13 Drinkt tijdens het coachen van jeugdteams geen alcohol en maakt een afspraak met jeugdteams dat er geen alcohol wordt gedronken
3.14 S.V. Wassenaar verlangt van iedere begeleider van jeugdigen onder de 18 jaar een VOG die niet ouder is dan 3 jaar en een verplichting dat er minimaal 2 volwassenen aanwezig zijn bij het begeleiden van jeugd onder de 18 jaar


4. Scheidsrechters
Naast trainers/coaches en begeleiders, hebben scheidsrechters ook een belangrijke rol op onze velden. Namelijk, om samen met de coaches ervoor te zorgen dat de wedstrijden sportief en leuk zijn voor beide partijen. 

Onze verwachtingen van scheidsrechters zijn:
4.1 Weet en houd je aan de spelregels van het spelniveau van je wedstrijd zodat het spel optimaal kan begeleiden.
4.2 Sportplezier is te allen tijde belangrijker dan prestatie binnen onze vereniging. Als het nodig is, ben je bevoegd om coaches hieraan te herinneren.
4.3 Je hebt een voorbeeldrol op het veld, dus wees verantwoordelijk met je gedrag en woordgebruik.
4.4 Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
4.5 Moedig aanpassing van de regels openlijk en gezamenlijk aan als deze veranderingen deelname en plezier stimuleren.